PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İş Sağlığı ve Güvenliği Soru Bankası 1. İş Sağlığı Güvenliğine Bütünsel Yaklaşım ve Güvenlik Kültürü
 2. İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
 3. Her 6 saatte 1 CAN KAYBI !!!! Her 6 dakikada 1 İŞ KAZASI !!!!
 4. ILO’ NUN AMAÇ VE HEDEFLERİNE İLİŞKİN BİLDİRGE (FİLADELFİYA BİLDİRGESİ)
 5. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) ANAYASASI
 6. Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
 7. ILO'nun 4 temel hedef vardır.
 8. İLO :(Uluslar arası Çalışma Örgütü) Tarihçesi Nedir? Kuruluş amacı ve Çalışma yö
 9. ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları ne anlama gelir? Nedir?
 10. İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararları:
 11. ISO’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları:
 12. İSG konusunda çeşitli düzeylerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar
 13. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ
 14. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN Görev ve Yetkilerİ
 15. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN Çalışma Usulleri
 16. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN. 155 SAYILI SÖZLEŞME
 17. İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN
 18. RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 19. İnsan Vücuduna zararlı olan tozlar
 20. Ergonomik Faktörler
 21. MAK Değeri (Müsaade edilen azami konsantrasyon) nedir? MAK değeri kavramı nedir?
 22. Eşik Sınır Değer (ESD;TLV;Treshold Limit Value) nedir? ne anlama gelir?
 23. İŞ HİJYENİ NEDİR? TANIMI NEDİR? NE ANLAMA GELİR?
 24. Karoshi (Aşırı çalışmaya bağlı ölüm) nedir?
 25. Antropometri ve Çalışma Ortamı Düzenlemesi
 26. Makine ve Tesislerde İş Güvenliği
 27. Makine ve Tezgahlarda Alınması Gereken Genel Önlemler:
 28. Termal Konfor Nedir? Termal konfor şartlarını etkileyen faktörler nelerdir?
 29. KORUNMA POLİTİKALARI EĞİTİM NOTLARI
 30. İnsan sağlığına etkileri açısından tozların sınıflandırılması
 31. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Meslek hastalığı Tanımı
 32. ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİN
 33. Meslek Hastalıklarının hukuksal boyutu: Yükümlülük süresi ve Maruziyet süresi?
 34. MESLEK HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 35. İŞLE İLGİLİ HASTALIKLAR EĞİTİM NOTU
 36. MESLEKİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 37. MESLEKİ KALP-DAMAR SİSTEMİ HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 38. Mesleki kardiyo-vasküler sistem hastalıklarına neden olabilecek etmenler?
 39. Antimon kullanım alanları nerelerdir? Etkileri nelerdir?
 40. MESLEKİ CİLT HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 41. mesleki dermatozlar nedir? Ne anlama gelir? mesleksel olabileceğine ilişkin bulg
 42. MESLEKİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI EĞİTİM NOTLARI
 43. Gürültü kaynakları ve oluşturdukları ses düzeyi
 44. modern toksikolojinin temeli
 45. Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndrome)
 46. Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu (Multiple Chemical Sensitivity Syndrome)
 47. Civa İle İlgili Yakınmalar (Dişlerdeki amalgamdan kaynaklanan)
 48. Dioksinler nelerdir? nedir? ne anlama gelir?
 49. Mesleksel Faktörlerle Sigara Etkileşimi Örnekleri
 50. İşin derecesine (Aktivitesine) göre 18-60 yaş için gerekli olan günlük enerji mi
 51. Harcanan enerji miktarını ve yapılan fiziksel aktivite düzeyine göre işler ve me
 52. Çalışma öncesi basit karbonhidrat tüketimi fazlalığı ve çalışma performansı iliş
 53. İŞÇİLERİN YETERLİ VE DENGELİ BESLENMELERİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
 54. İşçinin günlük enerji ihtiyacı ortalama 3500 kalori olduğu düşünüldüğünde, iş ye
 55. Menü Planlamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 56. yetişkin eğitimi (Andragoji) nedir? ne anlama gelir?
 57. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlığın tanımı
 58. Stresle Baş etme
 59. Yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu eğitim
 60. Kariyer eğitimi nedir? ne anlama gelir? Bu terimi İlk kim kullanmıştır.
 61. İletişim - İş iletişimi nedir? Dikkat edilecek noktalar?
 62. İŞYERİNİZDEKİ 14 ZOR KİŞİLİK VE ONLARI İDARE ETME YÖNTEMLERİ
 63. İşyerinde İlkyardım Eğitimi
 64. İŞ SAĞLIĞINDA EPİDEMİYOLOJİ
 65. Epidemiyolojinin Tarihçesi nedir?
 66. Epidemiyolojinin iş sağlığı alanında kullanım amaçları nelerdir?
 67. İŞYERİ SAĞLIK KAYITLARI
 68. Etik nedir? Ne anlama gelir? İş yerinde etik - İŞ SAĞLIĞI ETİĞİ
 69. ELLE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 70. HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME EĞİTİM NOTLARI
 71. BASINÇLI KAPLARIN HESAPLANMASI
 72. BASINÇLI KAPLARDA KALİTE – KONTROL KOŞULLARI:
 73. BASINÇLI KAPLARIN TASARIMI VE İMALAT İLKELERİ
 74. BASINÇLI KAP NEDİR? BASINÇLI KAPLA ÇALIŞAN SİSTEMLER? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
 75. BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ, SİCİL KAYITLARI VE TEST TEKNİKLERİ
 76. BASINÇLI KAPLARDA MEYDANA GELEBİLECEK TEHLİKELER NELERDİR?
 77. TEHLİKELERE KARŞI KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
 78. KAZANLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
 79. SICAK SU KAZANLARINDA EMNİYET DONANIMI:
 80. İş kazası nedir ? Ne anlama gelir? Tanımı nedir?
 81. İş Kazası Oluşma Nedenleri (Heinrich)
 82. Meslek hastalığı nedir ?
 83. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması ve Meslek hastalıklarından korunma yoll
 84. Kaldırma makinaları; tambur üzerinde en az iki tam devir yapacak boyda halat sar
 85. Kaldırma makinaları, kabul edilen en ağır yükün en az 1, 5 katını, etkili ve güv
 86. Kaldırma makinaları ve araçları üç ayda bir bütünüyle kontrol edilecek ve bir ko
 87. Bir kaldırma makinasında birden çok işçi görevli bulunduğu hallerde, kaldırma ma
 88. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü), taşıyacakla
 89. 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektrikli fren veya bir e
 90. En ağır yük için, kaldırma ve bağlama (sapan) zincirlerinin ve kancalarının güve
 91. Çelik halatların güvenlik kat sayısı 6 dan aşağı olmayacak ve halatların ek yerl
 92. Kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatların güvenlik kat sayıları en
 93. KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARI
 94. Emniyet kemerleri ve dayanması gereken yük miktarı?
 95. Solunum cihazlarının ve maskelerin kontrol süreleri?
 96. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süreleri
 97. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri (4857 sayılı iş kanunu) nelerdir?
 98. işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılan haller
 99. Günlük çalışma süresinde Ara dinlenme süresi
 100. Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
 101. İSGB ve OSGB’lerin görev, yetki ve sorumlulukları
 102. İş güvenliği uzmanlarının - İSG Uzmanlarının görevleri
 103. Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri
 104. Çevre ile ısı alış verişini etkileyen faktörler
 105. Kalorimetre (ısı ölçer) nedir? neden kullanılır? Genel Bilgi
 106. Anemometre nedir? nerede kullanılır?Tarihte bilinen ilk anemometre tanımı nedir?
 107. Higrometre nedir? Nerede kullanılır?
 108. Psikrometre (fr. psychrometre) nedir? nerede kullanılır. Kullanım alanı nedir?
 109. Barometre nedir? Çeşitleri Nelerdir? Kullanım alanları nelerdir?
 110. Havanın nemi ne ile ölçülür? Havanın nemi (psikrometre) veya higrometreler ile
 111. Glop termometre nedir? Nerede kullanılır? Radyant ısı, ısı kaynaklarından ışıma
 112. Hava akım hızı nasıl ölçülür? Kata termometreler veya anemometreler ile ölçülür.
 113. Nem nedir? Çeşitleri nelerdir? Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak i
 114. Basınç nedir? Tanımı nedir? Birimi Nedir?
 115. BASINCIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?
 116. DÜŞÜK VE YÜKSEK BASINCIN ETKİLERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
 117. RADYASYONUN TANIMI, TÜRLERİ, KAYNAKLARI
 118. RADYASYONUN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 119. SICAKLIK İLE İLGİLİ DENETİM YÖNTEMLERİ VE YASAL DÜZENLEMELER
 120. HAVA AKIM HIZI
 121. RADYANT ISI İşyerinde işin gereği olarak sıcak yüzeyler bulunabilmekte ve bu yü
 122. ISI ALIŞ VERİŞİNİN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 123. Biyolojik Etkenlere Maruz Kalan İşçilerin Listesi
 124. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu meydana gelen görünür ve görünmez mali
 125. İşvereni maddi ve manevi olarak kayba uğratan iş kazası ve meslek hastalıklarını
 126. Meslek hastalığına neden olan Zararlı Tozlar (Akciğer Hastalıkları-Pnömokonyozla
 127. Mesleki Kanserler
 128. Kimyasal Maddelerden Meydana Gelen Pnömonitistler
 129. Mesleki İnfeksiyon Hastalıkları
 130. Fiziksel Etkenlerle Meydana Gelen Bozukluklar
 131. İŞ GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ - İSGÜM İş Güvenliği bölümü Görevleri ve KKD Laboratuvarında
 132. Kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı (taşıma gücü)
 133. Motorlu Araç Sürücüleri ile İş makinesi Operatörlerinin Sahip Olması Gereken B
 134. İş Makinesi Operatörünün İşe Başlamadan Önce ve Çalışma Sırasında Alması Gerek
 135. MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUS
 136. MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK TESTLERİ
 137. İŞVERENİN MOTORLU ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI
 138. KALDIRMA VE TAŞIMA MAKİNELERİ (Forklift, Vinç) Güvenlik Önlemleri
 139. İŞ HUKUKU - Hukuk nedir? İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI nelerdir?
 140. isg çalışma notlarım
 141. SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI