PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ÇEVRE MEVZUATI 1. 14/04/2011 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yön. Ek
 2. 25/04/2011 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Ek
 3. 26/04/2011 Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
 4. 27/04/2011 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliğine Ek
 5. 10/06/2011 Plastik Maddeler Tebliğinde Değ.
 6. ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 7. 17/06/2011 Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Dep. Tesis
 8. 17/06/2011 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
 9. 17/06/2011 Toprak Kirliliğinin Kontrolü Tebliği
 10. 30.06.2011 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA..
 11. 12/07/2011 Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Hk.
 12. 12/07/2011 Düzenli Depolama Tesisleri Denetimi Hk.
 13. Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.08.2011
 14. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
 15. Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair T
 16. Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Te
 17. Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği
 18. Çevre ve Şehircilik Şûrası Yönetmeliği
 19. Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında K
 20. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 21. Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalatına Dair Dı
 22. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
 23. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişik
 24. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
 25. 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına (No: 2012/2)
 26. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö
 27. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 28. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik
 29. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 30. Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
 31. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 32. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetm
 33. Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/4)
 34. Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5)
 35. Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6)
 36. Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/7)
 37. AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ 23 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28390
 38. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişik
 39. Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik
 40. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 41. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yöne
 42. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetm
 43. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
 44. Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair T
 45. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 46. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 47. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
 48. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmel
 49. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 50. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği
 51. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Y
 52. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Dan. Firmaları Hak.Yön.Değ.Yap.Yö
 53. KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNE
 54. Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesin
 55. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 56. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 57. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 58. 2 Nisan 2015 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 59. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 60. ÇED Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı Hk. Tebliğ
 61. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 62. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik
 63. Çevre Etiketi Yönetmeliği