PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : TURİZM MEVZUATI 1. 23/02/2011 Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği
 2. 28/03/2011 Kıyı Kanunu Uygulanması Yönetmeliğine Ek
 3. 27298 Sayılı Deniz Turizmi Yönetmeliği
 4. 07/06/2011 Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğine Ek
 5. 27/06/2011 Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yön. Uyg. Teb.
 6. 05/07/2011 Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygul. Tebliği
 7. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin...
 8. TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ (MÜLGA) 06/07/2000 - 24101
 9. Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yön
 10. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UY
 11. Kültür Müdürlüklerinin Görev-Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yöne
 12. Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev-Yetki-Sorumluluk ve Çalışma Esasla
 13. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet
 14. Bazı Alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Ola
 15. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Giriş Ve Kontr Yeterlik Sınav
 16. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uy
 17. Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslar
 18. Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 19. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 20. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müz
 21. TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ
 22. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Öze
 23. Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Yü
 24. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Ha
 25. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Ya
 26. Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı Hakkında Karar
 27. Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İli
 28. Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 29. Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 30. KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİK
 31. 6326 Turist Rehberliği Meslek Kanunu
 32. Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği
 33. Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet
 34. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rö
 35. Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği
 36. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet