PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : DİĞER MEVZUATLAR (VERGİ, ENERJİ, BİLİŞİM, TİCARET VB.)Sayfa : [1] 2

 1. 15/03/2011 İstanbul Altın ve Kıymetli Taş Borsası Yönetmeliği
 2. 11/03/2011 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine Ek
 3. 08/02/2011 Uluslararası Gözetim Şirk. Hk. (Tebliğ No: 2011/25) _ S.I.C.E.A. ULU
 4. 17/02/2011 Uluslararası Gözetim Şirketi Hk. OPTİMUM DENETİM GÖZETİM DANIŞMANLIK
 5. 21/02/2011 Binalarda Enerji Performansı Yön. Değ.
 6. 24/02/2011 Enerji Verimliliği Kanunu İdari Para Cezaları
 7. 02/03/2011 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik
 8. 02/03/2011 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/31)
 9. 15 Mart 2011 Tarihli ve 27875 Sayılı Resmî Gazete
 10. MESLEKÎ EĞİTİM KANUNU (5.6.1986)
 11. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu (22/03/2011)
 12. 24/03/2011 Japonyadan İthal Edilen Ürünler Hk.
 13. 01/04/2011 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)
 14. 01/04/2011 Belgelerdeki Elektronik İmza Tebliğine Ek
 15. 04/04/2011 Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğine Ek
 16. 04/04/2011 (Kanun No.6216) Anayasa Mah. Kuruluşu Hk. Kanun
 17. 2886 Sayılı DEVLET İHALE KANUNU
 18. 06/04/2011 Karayolları Trafik Kanunu Para Cezaları Hk.
 19. 06/04/2011 Hasta ve Çalışan Güvenliği Hk Yön.
 20. Şirketlerin İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu 1 Yıl sonra Başlıyor
 21. 11/04/2011 Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliğinde Değ.
 22. 11/04/2011 Tasarım Desteği Hk. Tebliğ Değ.
 23. 11/04/2011 Tohumluk Patates Sertifikasyonu Yönetmeliği
 24. 14/04/2011 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
 25. 14/04/2011 Türkiye İhracatçılar Birlikleri Yönetmeliğine Ek
 26. 15/04/2011 Konut ve Nüfus Araştırması ile Ulusal Adres Veri Tabanı Hk. Kara
 27. 15/04/2011 Kamu Personeli Genel Tebliği
 28. 15/04/2011 AB Çıkışlı Tarım Ürn. İth. Tarife Kont. Tebliğine Ek
 29. 15/04/2011 AB Çıkışlı Tarım Ürn. İth. Tarife Kont. Tebliğine Ek
 30. 19/04/2011 Uluslararası Gözetim Şirketi Hk. USAS ULUSLARARASI SURVEY VE ARAŞTIR
 31. 22/04/2011 KDV Genel Tebliği Seri No.115
 32. 22/04/2011 Dış Ticarette Standardizasyon (2011/39)
 33. 22/04/2011 K. 2011/1680 (D-8 Ülkeler Gümrük Anlaşması)
 34. 25/04/2011 Garanti Belgesi Uygulama Esasları Yönetmeliğine Ek
 35. 25/04/2011 Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine Ek
 36. 27/04/2011 Hava Trafik Yönetiminde Emniyet Gözetimi Hk. Yön
 37. 27/04/2011 Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri Hk. Tebliğe Ek
 38. 28/04/2011 Yabancıların Çalışma İzinleri Hk. Kanunun Uyg. Yön. Ek
 39. 28/04/2011 Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğine Ek
 40. 04/05/2011 Numaralandırma Yönetmeliğine Ek
 41. 11/05/2011 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ
 42. 11/05/2011 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hk. Tebliğe Ek
 43. 13/05/2011 Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları
 44. 13/05/2011 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Ek
 45. 16/05/2011 Turquality'nin Desteklenmesi Hk. Tebliğ Değ.
 46. 16/05/2011 Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Hk. Tebliğ Değ.
 47. TÜRKİYE’DEKİ GENEL MEVZUAT ROLLER VE SORUMLULUKLAR
 48. 23/05/2011 Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Yön. Ek
 49. 20/05/2011 Yurt Dışı Marka Tanıtım Faaliyetleri
 50. 23/05/2011 Gümrük Yönetmeliğine Ek
 51. 23/05/2011 Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine Ek
 52. 02/06/2011 Citibank Hk. BDDK Kararı
 53. 02/06/2011 (K.2011/1808) Organize Sanayi Bölgelerinin Tahsisi Hk.
 54. 03/06/2011 Basın İlan Kurumu Reklamları Hk. Karar
 55. 03/06/2011 K.2011/1702 (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı)
 56. 06/06/2011 Enerji Piyasası Denetim Kuruluşları Hk. Yönetmeliğe Ek
 57. 08/06/2011 Depremden Zarar Görenler Hk. Yönetmeliğine Ek
 58. 08/06/2011 TSK Beslenme Kanunu Uyg. Yön. Ek
 59. AİLE VE SOSYAL POLİTAKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜK
 60. 08/06/2011 Yaşlılara ve Muhtaçlara Aylık Bağlanması Yön. Ek
 61. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR
 62. 09/06/2011 KHK/640 (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)
 63. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 64. KALKINMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
 65. EKONOMİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
 66. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜK
 67. AİLE VE SOSYAL POLİTAKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
 68. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ
 69. 13/06/2011 MEB Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değ.
 70. 14/06/2011 K.2011/1807 (Yap-İşlet-Devret Uygulama Usul ve Esaslar)
 71. 3194 SAYILI İMAR KANUNU
 72. 3194 sayılı İmar kanununda değişiklik 30 Ocak 2010
 73. 17/06/2011 Düzenli Depolama Tes. Uyg. Proj. Hazırlanmasına İlişkin Genelge
 74. 17/06/2011 Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde Değ.
 75. 21/06/2011 ING BANK Hk. BDDK Kararı
 76. 21/06/2011 İthalatta Haksız Rekabet (2011/8)
 77. 20/06/2011 Kontrollü Alanlarda Çalışanların Radyasyondan Korunması Hk.Yön.
 78. 30.06.2011 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 409)
 79. 30/06/2011 Stopaj ve BSMV Oranlarında Değişiklik Yap. Hk.
 80. 01/07/2011 Yeşil Kart Uygulaması Hk. Yön. Değ.
 81. 05/07/2011 Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hk. Yön. Değ.
 82. KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
 83. 08/07/2011 Kuruluşların Bağlı Olduğu Bakanlıklar Hk.
 84. 15/07/2011 Mühendis ve Mimar Odaları Mes. Den. Yön. Ek.
 85. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 86. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 87. 5378 Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
 88. 26/07/2011 Banka Bilgi Sistemleri Denetimi Yönetmeliği Değişiklik
 89. 29/07/2011 Mühendis-Mimar En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik
 90. 29/07/2011 Makina Mühendisleri Odası Asansör Hizmet Yönetmeliği
 91. 29/07/2011 Elektrik Mühendisleri Oda. Asansör Hizmet Yönetmeliği
 92. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değiş
 93. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikli
 94. BANKACILIK HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN FAİZ ORANI RİSKİNİN STANDART ŞOK YÖNTEMİYLE
 95. Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 96. Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011
 97. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limi
 98. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değiş
 99. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talima
 100. Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğin Yürürlükten K
 101. İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2011/10)
 102. Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1)
 103. Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik
 104. Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 105. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:21) 21 Eylül 2011 Resmî Gazete
 106. Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 1) 21.09.11
 107. Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair T
 108. Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-20
 109. Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 110. Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai
 111. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte De
 112. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 113. Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılması
 114. 6.10.2011 Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişik
 115. Türk Standardları Enstitüsü Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
 116. Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 117. Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisanslar
 118. İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 119. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yap
 120. VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2011
 121. VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 122. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 123. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)
 124. 17 Kasım 2011 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 410)
 125. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına D
 126. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
 127. Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik
 128. Taşınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (TS EN 14427-TS EN
 129. Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 130. Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsilin
 131. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 132. Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilg
 133. Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)
 134. Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)
 135. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikt
 136. 6259 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılm
 137. 6252 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 138. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değiş
 139. BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI 24 Aralık 2011 (KARAR NO: 4)
 140. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8)
 141. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)
 142. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)
 143. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)
 144. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarif
 145. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi...
 146. LPG Depolama Kuralları ile İlgili Tebliğ (TS 1446) (No: MSG-TG-2011/12)
 147. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)
 148. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
 149. Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/T
 150. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)
 151. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
 152. Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği
 153. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 154. Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisanslar
 155. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve
 156. Köy Korucuları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 157. Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)
 158. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğiti
 159. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belg
 160. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yöne
 161. Tazminatlı Havyan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik 2011/2489
 162. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlar
 163. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
 164. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve
 165. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited
 166. SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DE
 167. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
 168. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Serbest Petrol
 169. Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Fenni Mesuliyet Hizmetleri Yönetmeliği
 170. Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet
 171. Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 172. 2011/2666 İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 173. Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş
 174. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabaha
 175. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116)
 176. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282)
 177. Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 89)
 178. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)
 179. Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği
 180. Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değ
 181. Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme
 182. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Te
 183. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 184. 2012/2680 Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılma
 185. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 186. Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (S
 187. Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1
 188. Kasnaklar-Kayışlara Dair Tebliğ (TS 148) (No: MSG-TD-2012/03)
 189. Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Açık Ağızlı Anahtarlar ile İlgili Tebl
 190. Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yöne
 191. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
 192. Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetm
 193. UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
 194. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 195. Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğiti
 196. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte De
 197. Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmeliğin (20
 198. Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verim
 199. İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalites
 200. Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin
 201. Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 202. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)
 203. Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
 204. Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 205. Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 206. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Ku
 207. Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
 208. “CE” İşareti Yönetmeliği
 209. İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıy
 210. Gemi Acenteleri Yönetmeliği
 211. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişikli
 212. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kuru
 213. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dış
 214. Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Aya
 215. ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ
 216. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müs
 217. Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği EK-4’ün Uygulamasın
 218. 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
 219. Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belge
 220. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 221. Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere” Sistemi ile İlgili 2012/6 Sayılı Başbakanlık
 222. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
 223. Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması
 224. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi - GENELGE
 225. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 226. Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 227. TURQUALITY®; Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının...
 228. Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2012/35)
 229. Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)
 230. Ormancılık ve Su Şûrası Yönetmeliği
 231. Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı T
 232. Palme Kalite Denetim Belgelendirme Laboratuvar Hizmetleri ve Eğitim Limited Şirk
 233. Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)
 234. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 235. Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği
 236. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 237. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 238. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 117)
 239. Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 240. Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 241. Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik
 242. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 243. Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsilin
 244. Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Y
 245. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
 246. Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
 247. 2012/3010 Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Bildi
 248. KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 249. S&Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş
 250. Ürün Denetmenliği Yönetmeliği