PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) - İŞ MEVZUATI 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 2. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yö
 3. İŞ GÜVENLİĞİ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ
 4. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25370
 5. İŞ TEFTİŞİ TÜZÜĞÜ
 6. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 7. 26778 sayılı YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 8. ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 9. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 10. SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 11. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakk
 12. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İ
 13. Gerilim Altında Çalışma – 1000 V a.a. ve 1500 V. d.a.’ya Kadar Olan Gerilimlerde
 14. SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI
 15. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (Resmî Gazete 27.11.2010-27768)
 16. TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23/12/2003 - Sayısı 25325)
 17. YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
 18. İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
 19. Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25325 GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ
 20. TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 23/12/2003 Resmi Gazete Sayı: 25325)
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 22. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 23. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 25 Ocak13
 24. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeli
 25. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 26. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 27. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
 28. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yöne
 29. 5763 SAYILI İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
 30. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Deği
 31. Asansör Yönetmeliği(95/16/At)
 32. Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 33. Yapı Denetimi Genelgeleri Açıklamaları 21/11/2003
 34. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
 35. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu - Kanun No. 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001
 36. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 37. 29.12.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
 38. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması
 39. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Y
 40. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 41. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 42. Genel Aydınlatma Yönetmeliği
 43. Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 44. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 45. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Torba Kanunla Ertelendi!
 46. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebli
 47. Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin
 48. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Y
 49. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 50. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 51. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme
 52. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Teb
 53. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 54. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 55. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
 56. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Deği
 57. Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Topl
 58. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 59. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişik
 60. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişikli
 61. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Ata
 62. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
 63. Fazla Çalışma ile İlgili 2014/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 64. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. Değişik
 65. Manisa’nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gel
 66. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimle
 67. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
 68. İş ve Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetm
 69. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Te
 70. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
 71. 2015/7966 Grizu Gazı ve/veya Yanıcı Gazlar veya Tozlar Nedeniyle Muhtemel Patla
 72. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Y
 73. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetm
 74. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkın
 75. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenli